Челка-ն վերադառնում է, որպես նոր բյութի-թրենդ

  • Home
  • BEAUTY
  • Челка-ն վերադառնում է, որպես նոր բյութի-թրենդ

Եթե կարդում եք այս պոստը, խնդրում եմ թարգմանել Челка բառը :D :D :D

որովհետև այն մեզ դեռ շատ պետք կգա։ возвращается в моду. Челка-ն կրկին վերադառնում է, որպես նոր բյութի-թրենդ։ Չէ՞ որ այն փոխում է դեմքի ձևը և թաքցնում թերությունները։ Առավել նորաձև է թեթև, դեմքի երկու կողմից թափվող Челка-ն։

               

 

Facebook Comments