Վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիա և կրծքագեղձի մամոգրաֆիա. “Հայ Ամերիկյան առողջության կենտրոն” VIDEO

 • Home
 • LIFESTYLE BY MARGO
 • Վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիա և կրծքագեղձի մամոգրաֆիա. “Հայ Ամերիկյան առողջության կենտրոն” VIDEO

Mashroom-ի անձնակազմը այցելել է Հայ Ամերիկյան Առողջության Կենտրոն սեփական փորձով պարզելու համար, թե ինչպես են իրականացվում վահանաձև գեղձի և կրծքագեղձի հետազոտությունները:
Սոնոգրաֆիան հանդիսանում է վահանաձև գեղձի ներքին կառուցվածքի գնահատման համար անփոխարինելի մեթոդ: Հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրվում է վահանաձև գեղձը, հարվահանաձև գեղձը և շրջակա լիմֆատիկ հանգույցները:

Ցուցումներ

Հետազոտությանը դիմում են՝

 • վահանաձև գեղձի չափերի տեսանելի փոփոխության
 • վահանագեղձի շոշափման ժամանակ հայտնաբերված չափերի և կարծրության փոփոխության
 • ֆունկցիոնալ փոփոխությունների կասկածի
 • հարազատների մոտ վահանագեղձի խնդիրների
 • նախկինում վահանագեղձի վրա կատարված վիրահատությունների դեպքում
 • հղիության ընթացքում:

Կրծքագեղձի քաղցկեղի կանխարգելման և հայտնաբերման նպատակով կատարվում է մամոգրաֆիկ զննում: Հայ-Ամերիկյան Առողջության Կենտրոնում 2011 թ.-ից տեղադրվել է HOLOGIC ընկերության կողմից արտադրված 2 թվային մամոգրաֆ: Թվային մամոգրաֆիայի առավելությունները ժապավենային մամոգրաֆիայի նկատմամբ ներառում են՝

•    Ռենտգեն ճառագայթային չնչին բեռնվածություն

    Կուրծքը քիչ սեղմելով (ընդամենը ֆիքսելով)՝ բարձր որակի պատկերներ ստանալը

•    Թվային պատկերը հնարավոր է մոտեցնել և  մեծացնել, ստանալ բարձր տեսանելիություն ուստի հայտնաբերել քաղցկեղային օջախը դեռևս վաղ՝ սաղմնային փուլում

•    Եռաչափ թվային մամոգրաֆիայի շերտագրման ժամանակ ստացված բազմաթիվ եռաչափ պատկերների օգնությամբ, հնարավոր է դառնում նվազգույնի հասցնել   գեղձային հյուսվածքի վերադրումը՝ խուսափելով լրացուցիչ նկարներից:

•    Թվային մամոգրաֆիան հնարավորինս դյուրին է դարձնում գեղձային խիտ կրծքի հետազոտումը և թույլ է տալիս մանրակրկիտ վերլուծել և հայտնաբերել միկրոկալցիֆիկատները:

Բաժանմունքը զինված է նաև վերջին սերնդի գերհզոր ուլտրաձայնային սարքավորումներով: Առավել ժամանակակից Toshiba Ընկերության Aplio 500 գերհզոր ուլտրաձայնային սարքով հնարավոր է կատարել ցանկացած ուլտրաձայնային հետեզոտություն: Այն օժտված է առավել ժամանակակից ծրագրերով, մասնավորապես –էլաստոգրաֆիա, -մկրո-պյուր/միկրոկալցիֆիկատների հայտնաբերման համար/: Անոթների և վերջույթների փափուկ հյուսվածքների հեատզոտությունը մաքսիմալ ինֆորմատիվ է քան երբևէ:

Կենտրոնը սերտորեն համագործակցում է միջազգային լավագույն ռադիոլոգիական կենտրոնների և բժշկական համալսարանների հետ: Կազմակերպվում են խորհրդակցություններ, կոնֆերանսներ և սեմինարներ միջազգային ճանաչում ունեցող գործընկերների հետ, կատարվում՝ on-line կոնսիլիումներ։

УЗИ щитовидной железы является главным методом, позволяющим оценить строение щитовидки. При иследовании оценивается состояния щитовидной железы, паращитовидной железы, лимфоузлов шеи.

Показания

Показанием к выполнению УЗИ являются:

 • видимое увеличение размеров щитовидной железы;
 • изменение размеров или плотности щитовидной железы при пальпации (ощупывании);
 • подозрение на нарушение выработки гормонов щитовидной железы;
 • УЗИ щитовидной железы при беременности является практически стандартной процедурной – большинство гинекологов и гинекологов-эндокринологов рекомендуют всем своим пациенткам его проведение;
 • наличие родственников, имеющих болезни или опухоли щитовидной железы;
 • операции на щитовидной железе в прошлом;

“Скрининг и диагностика рака молочной железы” – радиологическое отделение находится на первом этаже и полностью оснащено современным оборудованием и расходными материалами.

Услуги включают ежегодные обследования больных, обучение ежемесячному самообследованию молочной железы (МЖ), маммографию и УЗИ МЖ, и, при необходимости, проведение биопсии с целью ранней диагностики рака молочной железы.

Центр Здоровья в настоящее время принимает 140-180 пациентов в день. С момента своего создания в 1997 году, в отделении радиологии обследовались более 170,841пациентов на наличие рака молочной железы. Благодаря обнаружению опухоли на ранней стадии удалось спасти жизнь тысячи женщин и мужчин.

В марте 2012, два цифровых маммографа SELENIA Dimensions были доставлены в Aрмяно-Американский Центр Здоровья. Это оборудование было закуплено от HologicCorporation в США благодаря гранту, полученному от Агентства США по Международному Развитию (USAID). Установка маммографов проводилась с 19-25 марта 2012 года группой биомедицинских инженеров из корпорации Hologic. 27 марта приглашенный специалист от Hologic Corporation Хегер Раджа провел трейнинги специалистов ААЦЗ по пользованию и управлению системой SELENIA Dimensions.

Facebook Comments