Henrikh Mkhitaryan et Moi

Today I met the greatest young person I ever known! Որտեղից հայ երիտասարդ տղայի մեջ այդքան հայրենասիրություն, նվիրում, այդքան նպատակասլացություն… Մենք սիրում ենք քեզ, Հենրիխ!!!

Facebook Comments